maart
25

maart

van 13:00 tot 17:00 uur
27

maart

van 18:00 tot 19:00 uur

Afzwemmen ABC, certificaat zwemmen sterrenplan en swimkick

Iedereen die mag afzwemmen heeft hiervoor een briefje ontvangen, de kinderen die nog niet aan het afzwemmen toe zijn, zwemmen dan in de beneden baden.

Ouders, broertjes en zusjes en andere belangstellende zijn van harte welkom om te kijken bij het afzwemmen.

Duurt meestal van 18.00 tot 19.00 uur.

De zwemmers van zwemvaardigheid starten deze avond in het recreatiebad.

Op deze avond zal de training van de wedstrijdzwemmers pas starten om 19.00 uur.

28

maart

van 20:30 tot 22:30 uur

Algemene Ledenvergadering is verschoven

WZ&PC Purmerend

 

Postbus 1081

1140 BB Purmerend

Bank ING rek.nr.:  22.521.20

Secretaris@wzpc.nl

 

 

Uitnodiging

Het bestuur is helaas genoodzaakt deze vergadering te verplaatsen.

Hierbij nodigt het bestuur van WZ&PC Purmerend u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Algemene ledenvergadering, welke zou worden op:

Wanneer: NIEUWE DATUM

Woensdag 30 Mei 2018

Aanvang:20.30 uur

Locatie:Concordia

Adres:Koemarkt 45, te Purmerend

Bijlagen: Notulen  2017

 

Agenda

1   Opening

2   Notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 maart 2017

3   Mededelingen en/of ingekomen stukken

-          Vacature voorzitter

4   Jaarverslagen secretarissen afdelingen

-          Recreatief

-          Elementair

-          Waterpolo

-          Wedstrijdafdeling

5  Jaarverslag secretaris

-          Leden verloop 

6   Financieel jaarverslag

7   Verslag kascontrole commissie

8   Verkiezing  kascontrole commissie

 

Pauze

 

9   Begroting 2019

10 Bestuursverkiezing statutair

                Voorzitter           aftredend           niet herkiesbaar

                Secretaris                                           niet aftredend 

                Penningmeester                             niet aftredend

                                              

12 Rondvraag

13 Sluiting

 

N.B. De jaarstukken zijn uiterlijk 14 dagen voor de vergadering digitaal te raadplegen op www.wzpc.nl

Vragen betreffende financieel jaarverslag dienen voor 25 maart 2018  bij het secretariaat ingediend zijn  secretaris@wzpc.nl

Kandidaten  voor de vacante bestuursfuncties kunnen zich digitaal aanmelden via (secretaris@wzpc.nl) of met onderstaande strook ( inleveren uiterlijk 1 week voor de vergadering bij de voorzitter  of penningmeester.

 

Ondergetekende stelt zich beschikbaar voor de bestuursfunctie  van voorzitter

Naam                  ……………………………………………………………………….

Adres                   ……………………………………………………………………….

Postcode             ………………….  Plaats………………………………………..

Telefoon/ email ……………………………………………………………………….

Handtekening    ………………………………………………………………………. 

 

Uitnodiging opgesteld op 27-09-2017

Door D. Gildemeester, secretaris  WZ&PC Purmerend

 

 

30

maart

van 18:00 tot 19:20 uur

Goede Vrijdag: Gewoon zwemles, wel samenvoeging zwemvaardigheid

Vandaag gaan de zwemlessen gewoon door, echter voor zwemvaardigheid en de trimgroep geldt dat de 2 groepen worden samengevoegd.

Dus iedereen van deze groepen hebben les van 18.40 tot 19.20 uur

april
01

april

1 apr t/m 2 apr

Wedstrijdafdeling: DWT Paastoernooi

Dwt organiseert dit jaar alweer het 32ste Paastoernoooi.

Deelnemers zullen op uitnodiging worden aangemeld voor deze wedstrijd.

Algemene informatie

De wedstrijd vindt plaats in het Boerhaavebad, Kadijklaan 1, 2035 LD Haarlem. Dit is een 25 meterbad met 6 banen.

Aanvang:

                                   dag 1  (1-4-2018)       dag 2 (2-4-2018)

          Inzwemmen    13.00 uur                   10.00 uur

          Wedstrijd        13.30 uur                   10.30 uur

De kosten van dit toernooi zijn:

          Startgeld:         € 2,00 per start

                                   € 3,00 per estafette

          Programma’s € 1,00

          Entree toeschouwers is gratis.

Bij deze wedstrijd geldt de 1-startsregel en de semi-Duitse start

03

april

van 18:00 tot 20:00 uur

Gekleed zwemmen: ABC en Zwemvaardigheid

Kledingeisen ABC, zie afbeelding.

Kledingeisen Zwemvaardigheid (WINTERKLEDING) Zwemkleding, spijker lange broek, blouse of t-shirt met lange mouwen, sokken, schoenen met harde zool, regenjas (geen poncho of kapotte regenjas) en een plastic zak voor je natte spullen. Alles voorzien van je naam.

07

april

van 09:00 tot 18:00 uur

Wedstrijdafdeling: Nationale Arena Club Meet

Deelname alleen als we 1e of 2e eindigen tijdens de regio club meet

08

april

van 13:30 tot 18:00 uur

Wedstrijdafdeling: Limietwedstrijd 50m bad

Op uitnodiging,

Wedstrijd voor junioren, jeugd en senioren.

Een wedstrijd om een kans te maken op een NJJK limiet.

13

april

13 apr t/m 15 apr