Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven en regels die gelden met betrekking tot de contributie.

Afdeling

Leszwemmen diploma A

Leszwemmen diploma B en C

Swimkick/Zwemvaardigheid/Trimzwemmen

Sterrenplan (vanaf sept.2017)

Waterpolo + wedstrijdgeld

Waterpolo (niet spelend lid)

Wedstrijdzwemmen

Masterzwemmen

Startvergunning 1x per jaar

Contributie p/m:

€ 51,50

€ 30,00

€ 30,00

€ 32,00

€ 41,50

€ 35,00

€ 39,00

€ 30,00

€ 35,00

* Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen (Laatst aangepast op 11-08-2015)

(gaat in per september 2015)

Startvergunning:  

voor alle leden van 12 jr. en ouder
Die aan wedstrijden deelnemen zowel waterpolo als wedstrijdzwemmen

Contributie termijnen

  1. Één jaar wordt gerekend van 1 september t/m 31 augustus
  2. Eenmalig inschrijfgeld, 12 euro word geind tijdens de eerste incasso.
  3. De contributie wordt in 10 termijnen geïnd. U heeft de mogelijkheid om de contributie in één termijn te voldoen

In de maanden juli en augustus zal er geen contributie worden geïnd. De inning van de contributies voor het seizoen zal plaats vinden over de maanden september t/m juni (10 maanden). De automatische incasso zal in de loop van de maand plaats vinden. 

De penningmeester zal de betalingen van de contributie scherp bewaken. Indien er niet tijdig wordt betaald, loopt u de kans dat uw zwembad toegangspas zal worden geblokkeerd. Na betaling zal deze weer worden geactiveerd. Heeft u tijdelijk problemen met uw contributie, neem dan vooraf contact op met de penningmeester. 

Lidmaatschap is verplicht.

Nieuwe leden

Eerst betaling bevat:Maandcontributie en inschrijfgeld. Deze wordt via een eenmalige automatische machtiging betaald.
Voor ieder nieuw lid is op aanvraag een afschrift van de statuten beschikbaar.

Overig

Het is het lid bekend dat het volledige contributiebedrag verschuldigd is, indien om welke redenen dan ook trainingen niet gevolgd worden, uitgezonderd bij langdurige ziekten en dan in overleg met het dagelijks bestuur.
Bij niet deelname en/of staken van betaling is het gehele contributiebedrag direct opvorderbaar.
Opzeggen kan uitsluitend bij de

ledenadministratie@wzpc.nl, via de mail of postbus 1081. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
De trainer heeft het recht, indien hij zulks voor het goede verloop van de lessen nodig acht, een lid de training te ontzeggen, zonder restitutie der gestorte contributiegelden

Verder is artikel 6 (Contributie) van het huishoudelijk reglement  (PDF/Site) van toepassing.